���������� �������������� - ����

Ποιοί είμαστε - Δ.Σ.

Στις   αρχές του 1982 εικοσιτέσσερις χιονοδρόμοι προπονητές , απόφοιτοι της Ε.Α.Σ.Α ( Γυμναστική Ακαδημία ) και Πτυχιούχοι Σχολής Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αποφάσισαν να ιδρύσουν την ΄΄ Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Προπονητών και Επαγγελματιών Χιονοδρομίας ΄΄ , προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της Αθλητικής και Τουριστικής χιονοδρομίας ,να προαγάγουν το επίπεδο των γνώσεων καθώς και να κατοχυρώσουν και προασπίσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ελλήνων προπονητών χιονοδρομίας .

Τα μέλη της Ενωσης σήμερα είναι 250 πτυχιούχοι προπονητές / δάσκαλοι. 

Μετά  τις  αρχαιρεσίες  που  έγιναν  στις  23   Δεκεμβρίου  2021  , το  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της   Ένωσης  έχει  ως  εξής:

 Πρόεδρος  :  Αραχωβίτης   Γεώργιος

 Αντιπρόεδρος : Ζουράρης   Μιχάλης

 Γενικός  Γραμματέας  :  Βαραλής   Δημήτριος

 Ειδικός  Γραμματέας  : Πραντσίδης   Δήμος   

 Ταμίας  :  Μυστριώτη   Σοφία

  Μέλος  :   Χατζησαράντη    ΄Ανθη

  Μέλος  :   Αραχωβίτης  Αντώνιος

Αναπληρωματικά   μέλη  : 

Παπανδρέου Αθανάσιος 

Κολοκύθας    Νεκτάριος

Αναστασιάδης    Ιωάννης