Πρόγραμμα Σεμιναρίου «Παιδιά και Χειμερινά Αθλήματα – Νέες προσεγγίσεις»

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

  •       Ταμειακώς ενημερωμένα μέλη της  Ένωσης  και  φοιτητές Ειδικότητας  Χιονοδρομίας  (ΣΕΦΑΑ)        15 ευρώ.
  •       Μη ενημερωμένα ταμειακώς μέλη της  Ένωσης    20 ευρώ .
  •       Μη εγγεγραμμένοι προπονητές χιονοδρομίας στη Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας ( με άδεια άσκησης  επαγγέλματος  ή πτυχίο ΣΕΦΑΑ με  Ειδικότητα  Χιονοδρομία , απαιτείται προσκόμιση πτυχίου - Ειδικότητας αν δεν έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος)    20ευρώ.      
  •       Υποψήφιοι προπονητές - σπουδαστές της Σχολής προπονητών της ΓΓΑ (2019)      15 ευρώ .

Δηλώσεις συμμετοχής (ηλεκτρονική φόρμα):https://forms.gle/byi1CydqdzBQHK4t8