Συνάντηση στις 12 Απριλίου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού..

2011/04/12

Έγινε   στις  12  Απριλίου  στο  Υπουργείο   Πολιτισμού  και  Τουρισμού  συνάντηση  φορέων της  χιονοδρομίας  για  την  ρύθμιση  θεμάτων  που  αφορούν  τα  χιονοδρομικά  κέντρα  και  στην  οποία  είχε  προσκληθεί  και  η  Ένωσή  μας  που  παρευρέθηκε  με  τον  Πρόεδρο  και  τον  Γραμματέα.

Η  συνάντηση  ήταν  αίτημα  πολλών  ετών  και   έπρεπε  επιτέλους  να  γίνει ώστε   να  ακουστούν  και  να  συζητηθούν  τα  διάφορα  προβλήματα που  αντιμετωπίζουν  τα  Χ.Κ και  η  τουριστική  χιονοδρομία  κυρίως .

 Στην  συνάντηση  παρευρέθηκε  ο  Υφυπουργός  Πολιτισμού- Τουρισμού  κος  Γ. Νικητιάδης, ο  ειδικός  συνεργάτης του  κος  Χρ. Πετρέας και  ο  Γενικός  Γραμματέας  Τουρισμού  κος Γιώργος  Κολέτσος  που  όλοι   γνωρίζουμε  ότι  είναι  παλιός πρωταθλητής  της  χιονοδρομίας  και  βεβαίως  καλώς  γνώστης  των  προβλημάτων  του  χώρου  αυτού .

Μετά  τις  ενδιαφέρουσες  τοποθετήσεις  των  παρισταμένων  έγινε  μια  πολύ  καλή  και εποικοδομητική  συζήτηση  και  στο  τέλος  ο  Υφυπουργός  είπε  ότι  θα  συσταθεί  μια  ολογομελής  επιτροπή  από   τους  φορείς  που  συμμετείχαν  ώστε  να  επεξεργαστεί  τις  προτάσεις  και  να  τις  προωθήσει  για  υλοποίηση.

Η  Ένωσή  μας  παρουσίασε  κατά  την  συνάντηση  τις  απόψεις  της, τις  οποίες και  υπέβαλε