Κάρτα μέλους

ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

GRE210
Ελλάδα
Έδρα: ΝΑΟΥΣΑ

Βιογραφικό

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 •   1977 – 1985: Αθλητής στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας.

 •   1984 – 1985: Μέλος της Εθνικής Ομάδας αλπικού σκι. ΣΠΟΥΔΕΣ

  •   1987 – 1992: Γερμανική Ανώτατη Σχολή Αθλητισμού – Σωματικής Αγωγής

   Κολωνίας (Deutsche Sporthochschule Köln).

  •   1992 – 1994: Ακαδημία Προπονητών Κολωνίας (Trainerakademie Köln).

  •   Προπονητής Χιονοδρομίας Α ́ Κατηγορίας ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

  •   1998 – 2005: Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Τ.Α.Δ.

   Χιονοδρομίας του 3ου Γυμνασίου Νάουσας Νομού Ημαθίας.

  •   2005: Διορισμό στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού

   Αιτωλοακαρνανίας. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

   •   1993 – 1994: Προπονητής στη Δυτικογερμανική Ομοσπονδία

    Χιονοδρομίας (Westdeutsche Skiverband).

   •   1994 – 1995: Στρατιωτική Θητεία στο 534 ΤΠ, Πέπλο Έβρου.

   •   1995 – 1996: Προπονητής στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας.

   •   1996 – 1997: Προπονητής στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας.

    Προπονητής Καταβάσεων στο πρόγραμμα αναπτυξιακού αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας. Εκπαιδευτής στη Σχολή Προπονητών Κατηγορίας Γ ́ που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας.

   •   1997 – 1998: Ομοσπονδιακός Προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (Υπεύθυνος για την Ανάπτυξη του Αλπικού Σκι της Ε.Ο.Χ.). Προπονητής Καταβάσεων στο πρόγραμμα αναπτυξιακού αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας.

   •   1998 – 1999: Προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (Υπεύθυνος για την Δυτική Περιφέρεια της Ε.Ο.Χ.). Προπονητής Καταβάσεων στο πρόγραμμα αναπτυξιακού αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία

Χιονοδρομίας. Εκπαιδευτής στη Σχολή Προπονητών Κατηγορίας Γ ́ που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας.

 •   1999 – 2000: Προπονητής στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Θεσ/νίκης.

 •   2000 – 2001: Προπονητής στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Θεσ/νίκης.

 •   2001 – 2002: Προπονητής στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας.

  Προπονητής Καταβάσεων στο πρόγραμμα αναπτυξιακού αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας.

 •   2002 – 2003: Προπονητής στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας. Προπονητής Καταβάσεων στο πρόγραμμα αναπτυξιακού αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας.

 •   2003 – 2004: Προπονητής στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας. Προπονητής Καταβάσεων στο πρόγραμμα αναπτυξιακού αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας.

 •   2004 – 2005 : Προπονητής στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας.

 •   2005 – 2006: Ομοσπονδιακός Προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία

  Χιονοδρομίας (Τεχνικός Σύμβουλος Αλπικών Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Χ.).

 •   2006 – 2007: Ομοσπονδιακός Προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία

  Χιονοδρομίας (Τεχνικός Σύμβουλος Αλπικών Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Χ.). Εισηγητής στο 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Προπονητών Χιονοδρομίας, Λάρισα 9 Δεκεμβρίου 2006.

 •   2007 – 2008: Ομοσπονδιακός Προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (Τεχνικός Σύμβουλος Αλπικών Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Χ.). Εισηγητής στο 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Προπονητών Χιονοδρομίας, Νάουσα 24 – 25 Νοεμβρίου 2007.

 •   2008 – 2009: Ομοσπονδιακός Προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (Τεχνικός Σύμβουλος Αλπικών Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Χ.).

 •   2009 – 2010: Ομοσπονδιακός Προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (Τεχνικός Σύμβουλος Αλπικών Αγωνισμάτων της Ε.Ο.Χ.).

 •   2011 – 2012: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Τ.Α.Δ. Χιονοδρομίας του 3ου Γυμνασίου Νάουσας Νομού Ημαθίας. Τεχνικός Σύμβουλος και

Εκπαιδευτής στην Ελληνική Δράση Χειμερινών Αθλημάτων (Hellenic Snow

Sports Action).

 •   2012 – 2013: Τεχνικός Σύμβουλος και Εκπαιδευτής στην Ελληνική Δράση

  Χειμερινών Αθλημάτων (Hellenic Snow Sports Action).

 •   2013 – 2014: Ομοσπονδιακός Προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία

  Χιονοδρομίας. Υπεύθυνος διδακτικής ύλης και επικεφαλής εκπαιδευτών στη Σχολή Προπονητών Κατηγορίας Γ ́ που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας. Τεχνικός Σύμβουλος και Εκπαιδευτής στην Ελληνική Δράση Χειμερινών Αθλημάτων (Hellenic Snow Sports Action).

 •   2014 – 2015: Ομοσπονδιακός Προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας. Τεχνικός Σύμβουλος και Εκπαιδευτής στην Ελληνική Δράση Χειμερινών Αθλημάτων (Hellenic Snow Sports Action).

 •   2015 – 2016: Ομοσπονδιακός Προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας. Τεχνικός Σύμβουλος και Εκπαιδευτής στην Ελληνική Δράση Χειμερινών Αθλημάτων (Hellenic Snow Sports Action).

 •   2016 – 2017: Τεχνικός Σύμβουλος και Εκπαιδευτής στην Ελληνική Δράση Χειμερινών Αθλημάτων (Hellenic Snow Sports Action).

 •   2017 – 2018: Τεχνικός Σύμβουλος και Εκπαιδευτής στην Ελληνική Δράση Χειμερινών Αθλημάτων (Hellenic Snow Sports Action).

 •   2018 – 2019: Τεχνικός Σύμβουλος και Εκπαιδευτής στην Ελληνική Δράση Χειμερινών Αθλημάτων (Hellenic Snow Sports Action).