Κάρτα μέλους

ΓΚΡΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΡΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

GRE025
Ελλάδα
Έδρα: ΑΘΗΝΑ
www.archpelclub.com

Βιογραφικό

Σπουδές- Τίτλοι:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Μάστερ στην Διοίκηση Αθλητισμού (UTS, Σύδνεϋ Αυστραλίας,1999-2000)
 • Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ( 4 έτη- ΤΕΦΑΑ Αθηνών 1985- Λίαν Καλώς / Ειδικότητες Αντισφαίριση & Χειμερινά Αθλήματα – ¶ριστα)
 • Απολυτήριο Γαλλικού Λυκείου, Baccalaureat C (13 έτη, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 1979)

Κύρια Επαγγελματική δραστηριότητα

· 2013-2013 Μέλος επιτροπής ανάπτυξης ΕΟΧ

· 2009- 2013 Αντιπρόεδρος ΠΕΠΔΧ

· 2004-2008 Σύμβουλος Λειτουργίας Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ΔΟΕ

 • 2003-2007 Κατασκευή κΆ πώληση Πετρόχτιστων κατοικιών Λιβάδι Π.
 • 2006 Δ/ντρια Υπηρεσιών Θεατών Γιουροβίζιον 2006 Αθήνα
 • 2000 -2004 Διοικητικός, Δ/ντρια Λειτουργικού Σχεδιασμού και Διοίκησης Εγκαταστάσεων ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004, Διευθύντρια Εγκαταστάσεων Αγωνιστικών και μη, Αποσπασμένη από το ΥΠΕΠΘ.
 • 1999 –2000 Διοικητικός, Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Συδνευ 2000, Διευθύντρια Ανθρωπίνων πόρων Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Αγωνιστικών και μη.
 • 1995-1999 Αποσπασμένη Καθηγήτρια στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών (Χιονοδρομία, μάθημα επιλογής και ειδικότητας)
 • 1996-1999 Διευθύντρια ιδιωτικής σχολής σκι στον Παρνασσό (30 Δάσκαλοι, 40 σχολεία, 300 μαθητές ημερησίως)
 • 1993-2013 Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Υπουργείου Παιδείας
 • 1990- 1998 Διευθύντρια 5 σχολών προπονητών χιονοδρομίας ΓΆ κατηγορίας της ΓΓΑ
 • 1988-1992 Επιστημονικός συνεργάτης και Τεχνική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας, Ομοσπονδιακή προπονήτρια και αρχηγός πολλαπλών Εθνικών αποστολών (Ολυμπιακούς 92, Παγκόσμιά Πρωταθλήματα,κ.α.)
 • 1985-2013 Σύμβουλος Χιονοδρομίας ΑΆ Κατηγορίας ΕΟΣ Αθηνών

Επιμόρφωση:

· 1999- 2004 Επιμορφωτικά σεμινάρια Διοίκησης Ολυμπιακών Αγώνων και Εγκαταστάσεων Σύδνευ 2000 και ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004.

· 1989- 1999 Επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια Φυσικής Αγωγής κΆ Αθλητισμού, Αγωγής υγείας, Ηγεσίας, Διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων , Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ένωσης Γυμναστών Β. Ελλάδος, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

· 1988 Πτυχίο Επιμόρφωσης προπονητών χιονοδρομίας και οδηγών βουνού, Υφυπουργείου Νέων και Αθλητισμού , ENSA, Γαλλίας

· 1987 Πτυχίο Επιμόρφωσης προπονητών χιονοδρομίας Υπουργείου τουρισμού και Αθλητισμού Αυστρίας

· 1985 Πτυχίο Προπονητών Χιονοδρομίας ΓΆ κατηγορίας ΓΓΑ

Αθλητική Δραστηριότητα

 • 1974-1984 Πανελλήνια Πρωταθλήτρια Ελλάδας στις Αλπικές Καταβάσεις, μέλλος Εθνικής Ομάδας, Βαλκανιονίκης.