Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη Προπονητών......

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη Προπονητών στη Χιονοδρομία και στη Χιονοσανίδα. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε αποστείλατε e-mail στον ΕΟΣ Πατρών email:mail@eospatras.gr Τηλέφωνα γραφείων: 2610 273929 και 2610 273912 FAX: 2610 273912