������ - ������������������������

Ανακοίνωση για τα νέα μέλη της Ενωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Όσοι προπονητές που δεν είναι μέλη της Ένωσης και επιθυμούν να εγγραφούν,
παρακαλούνται όπως στείλουν άμεσα την αίτησή τους (η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα
μας www.ski-instructors.gr), προκειμένου να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις για την
έκδοση της νέας ταυτότητας προπονητή και ISIA για το 2021 .