������ - ������������������������

Παραλαβή πτυχίων Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας Γ

2014/11/30

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιτυχόντες σπουδαστές της σχολής προπονητών χιονοδρομίας Γ κατηγορίας 2014 μπορούν να παραλάβουν τα πτυχία τους από την παρακάτω διεύθυνση.

___________________________________________________________________________

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 15122, Τ.Θ. 15106. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

213 131  7018        ΔΑΜΙΓΟΥ Μ.

213 131 7017       ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β.

213 131 6062       ΜΑΜΕΚΑ Π.

213 131 6065       ΣΤΕΛΛΑ Μ.

213 131 6422       ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑ Δ.

__________________________________________________________________________

Τα πτυχία μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως οι ενδιαφερόμενοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένα άτομα, με την υπόδειξη αστυνομικής ταυτότητας .

Επίσης, δύναται τα πτυχία να σταλούν ταχυδρομικώς (συστημένα), με χρέωση του παραλήπτη, ύστερα από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων.

Τέλος, όσοι πτυχιούχοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή, μπορούν στο ίδιο τμήμα της ΓΓΑ, με την παραλαβή του πτυχίου, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

(http://sportsnet.gr/index.php/athlitismos/athlitismos/proponites)