������ - ������������������������

Η Πανελλήνια Ενωση Δασκάλων και Προπονητών Χιονοδρομίας, που είναι ο φορέας ο οποίος εκ­προσωπεί το σύνολο των επαγγελματιών εκπαι­δευτών της χιονοδρομίας στην χώρα μας, σας γνωρίζει ότι:...

2005/11/03

ΦΙΛΟΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΟΙ

Η Πανελλήνια Ένωση Δασκάλων και Προπονητών Χιονοδρομίας, που είναι ο φορέας ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των επαγγελματιών εκπαιδευτών της χιονοδρομίας στην χώρα μας, σας γνωρίζει ότι:
Για την σωστή και ασφαλή εκπαίδευση σας στα αθλήματα της χιονοδρομίας καλό είναι να απευθύνεστε σε σχολές ή εκπαιδευτές που φέρουν το σήμα της Ένωσης μας, έχουν μεγάλη πείρα και είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα χιονοδρόμου η πτυχιούχοι σχολής προπονητών της Γ.Γ.Α ή άλλων εγκεκριμένων σχολών του εξωτερικού.

Τα μέλη μας, έχουν περάσει με επιτυχία απο όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και εξετάσεις που χρειάζονται για να πάρουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το υπουργείο Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Συνεχώς δε, βελτιώνουν τις γνώσεις τους στις τελευταίες τεχνικές στα διάφορα αθλήματα της χιονοδρομίας, παρακολουθώντας σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας μας κυκλοφορούν δυστυχώς και αρκετοί Δάσκαλοι και Προπονητές που πιθανόν να μην έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, που η πολιτεία και οι κοινοτικές οδηγίες ορίζουν και ίσως να μην έχουν περάσει από οποιοδήποτε εκπαίδευση.

Για το λόγο αυτό ΦΙΛΟΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΟΙ

Με την επιλογή υπεύθυνου εκπαιδευτή μέλους της Πανελλήνιας Ένωσης πιστεύουμε ότι βοηθά­τε εσάς τους ίδιους και τα παιδιά σας για υπεύθυνη και ασφαλέστερη εκπαίδευση στα θαυμάσια αθλήματα της χιονοδρομίας. Τα μέλη της Ένωσης μας είναι παράλληλα και μέλη της I.S.I.A Διεθνής Ένωση Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας.

Σας ευχόμαστε καλό και ασφαλές σκι στα βουνά της χώρας μας με την βοήθεια και την συνεργασία των εκπαιδευτών χιονοδρομίας μελών της Πανελλήνιας Ένωσης.

Φιλικά
Πανελλήνια Ένωση Δασκάλων - Προπονητών Χιονοδρομίας