Νομοθεσία

Κανονισμός Προπονητών Χιονοδρομίας

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τον Κανονισμό Προπονητών Χιονοδρομίας σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως