Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ (Υποτροφία) INTERNATIONAL COACHING COURSE

Αγαπητοί συνεργάτες, Σας προωθούμε ενημέρωση για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής η οποία προσφέρει τη δυνατότητα διεκδίκησης μιας υποτροφίας ανά χώρα για το ακόλουθο πρόγραμμα επιμόρφωσης προπονητών. Οι αιτήσεις καθώς και το βιογραφικό σημείωμα των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποσταλούν μαζί με τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών-όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω- στη γραμματεία της ΕΟΧΑ έως την 18 Αυγούστου 2023 14.00μμ Φάκελος με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνει δεκτός. Με τιμή Γραμματεία Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων Δέιτε τα επισυναπτόμενα αρχεία