Νέα - Ανακοινώσεις

Σχολή Προπονητών Ορειβατικού Σκι Γ κατηγορίας. Οδηγίες περί της υποβολής αιτήσεων και υποδείγματα ιατρικής βεβαίωσης & υπεύθυνης δήλωσης Σχολής Προπονητών Γ κατηγορίας

Αγαπητοί φίλοι,
Σας ενημερώνουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας της ΓΓΑ
στη θέση Α4.89 έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες περί της υποβολής αιτήσεων καθώς και υπόδειγμα της ιατρικής βεβαίωσης και Υπεύθυνης Δήλωσης
Λήξη υποβολής αιτήσεων 19.5.2023
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2023).
3. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής (με
βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας -
βεβαίωση περί ισοτιμίας)
Ορειβατικό Σκι:
- Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Ορειβατικού
Σκι, με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της
ομοσπονδίας με βάση τα φύλλα αγώνων, σε ειδικώς αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, για τουλάχιστον τρία (3)
έτη, το οποίο βεβαιώνει η ομοσπονδία
ή
- να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής αναγνωρισμένου αθλήματος που καλλιεργεί η Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων, με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας με βάση τα φύλλα αγώνων, σε ειδικώς αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, για τουλάχιστον τρία (3) έτη, το οποίο βεβαιώνει η οικεία ομοσπονδία
ή
- να κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή
Χιονοδρομίας.