Νέα - Ανακοινώσεις

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ   ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

  Η   Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Προπονητών Αθλημάτων  και  Εκπαιδευτών συγκέντρωσε  και   κωδικοποίησε τα  άρθρα  από   την   υφιστάμενη  αθλητική  νομοθεσία  που  αφορά  τους   προπονητές .

 Αυτός  ο κώδικας  αποτελεί  ένα πολύ  καλό  εργαλείο, που  θα  διευκολύνει  τους  προπονητές  να  ενημερώνονται   εύκολα   σε  ότι  τους  αφορά  για  τις  σχέσεις  τους  με  τα  σωματεία  , τους  συλλόγους  προπονητών τις  Ομοσπονδίες  κ.α .