Νέα - Ανακοινώσεις

«Ορθή επανάληψη πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων εισακτέων/απορριπτέων»

2019/06/04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ορθή επανάληψη πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων εισακτέων/απορριπτέων»

Κατόπιν απόφασης της επιτροπής διοίκησης της σχολής, ο οριστικός πίνακας εισακτέων/απορριπτέων τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: πατήστε εδώ