Νέα - Ανακοινώσεις

Οριστικοί Πίνακες Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας

2019/05/25

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/606095/23880/12869/3871/19-12-2018
(ΦΕΚ 6036/Β/31-12-2018)

ΜΑΡΟΥΣΙ, 24-5-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας Γ ́ Κατηγορίας , στην 3η συνεδρίασή της στις 17/5/2019, λαμβάνοντας υπόψη:

α) το άρθρο 6 της υπ ́αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/606095/23880/12869/3871/19-12-2018 (ΦΕΚ 6036/Β/31-12-2018) που αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών

β) το άρθρο 3 του Ν.2725/99 που αφορά στα κωλύματα που συντρέχουν περί συμμετοχής των υποψηφίων

γ) τους Ν. 2640/1998,1566/1985, 576/77, 2525/97 (ΦΕΚ 188/Α/1997) που αφορούν στα έτη φοίτησης
των υποψηφίων στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο.

δ) τον έλεγχο των αιτήσεων των υποψήφιων καθώς και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ε)Τις ενστάσεις τις οποίες κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι

αποφασίζει και αναρτά οριστικό πίνακα υποψήφιων με δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας Γ ́ Κατηγορίας της Θεσσαλονίκης και οριστικό πίνακα απορριπτέων. 

Οριστικοί Πίνακες