Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΝΤΥΠΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ

2019/01/22

Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται συμπληρωμένη, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνημμένα, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (γραφείο 106), στην παρακάτω Ταχυδρομική διεύθυνση:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

(Κτήριο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών είναι αποκλειστικά το διάστημα από 1/2/2019 έως και 28/ 2 /2019. Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά κατατίθεται εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Σας συνιστούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να τα μελετήσετε, ώστε ο φάκελός σας να είναι πλήρης κατά την κατάθεσή του στη ΓΓΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας της ΓΓΑ για διευκρινίσεις:

213 131 6065 ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ

213 131 6062 ΜΑΜΕΚΑ ΓΙΩΤΑ

213 131 6422 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΤΙΑ

213 131 7017 ΒΡΑΧΝΟΣ ΣΙΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΑ (κατεβάστε τα παρακάτω έντυπα)

1.ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

2.ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

5.ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΟΧΑ

6.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ