Νέα - Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα εξετάσεων- Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας 2014

2014/08/28

Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας 2014 επικύρωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων σύμφωνα με τους πίνακες που επισυνάπτονται:

1.Επιτυχόντες θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων

2.Αποτυχόντες θεωρητικών εξετάσεων

3.Αποτυχόντες πρακτικών εξετάσεων  

4.Δεν προσήλθαν στίς εξετάσεις

ΕΠΑΝΕΞΈΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜ¶ΤΩΝ

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μετεξεταστέων θα πραγματοποιηθούν:

Ι. Τα θεωρητικά μαθήματα  την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 μμ στο Γυμνάσιο Μετσόβου, στο Μέτσοβο .

Οι εξετάσεις της αθλητικής ψυχολογίας θα γίνουν ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή της Σχολής (τηλ. 6937 210 683)

ΙΙ. Οι πρακτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν αμέσως μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες χιονοδρομικές συνθήκες και η ενημέρωση θα γίνει με σχετική εγκύκλιο η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΟΧ  και απο την  ιστοσελίδα της Ενωσής μας