Νέα - Ανακοινώσεις

Τελική κατάσταση υποψηφίων σχολής προπονητών χιονοδρομίας

2014/03/28

Σας επισυνάπτουμε τις τελικές λίστες των υποψηφίων της σχολής προπονητών χιονοδρομίας. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής προέκυψαν:

Σύνολο αιτήσεων : 234

Επιτυχόντες :  189  

114 Αθλητές / Πρωταθλητές

37   Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

38   Προπονητές με εμπειρική σχέση

Απορρίπτονται : 45