Νέα - Ανακοινώσεις

Αλλαγή για την έκδοση άσκησης επαγγέλματος του προπονητή απο την ΓΓΑ

2013/06/30

Η διαδικασία για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή διαφοροποιείται ως εξης :

Διαβάστε την επιστολή της ΓΓΑ