Νέα - Ανακοινώσεις

Συνάντηση με τον συνεργάτη του Υφυπουργού Πολιτισμού-Τουρισμού...

2011/02/25

Τον   Φεβρουάριο  το   Δ.Σ  συναντήθηκε  με  τον  συνεργάτη  του  Υφυπουργού   Πολιτισμού - Τουρισμού κον.  Χρ. Πετρέα,  με  τον  οποίο συζήτησε  το  θέμα  της  εκπαίδευσης  των ελεγκτών  πιστών (πιστέρ)  και  την  αναγκαιότητα  της  λειτουργίας σχολής  πιστέρ.

Μετά  την  συνάντηση  υποβάλαμε  συγκεκριμένες  προτάσεις  για  την  λειτουργία  της  σχολής.