Νέα - Ανακοινώσεις

Αδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή Χιονοδρομίας!!!!!

2010/10/10

Ακολουθήστε το παρακάτω link για να πληροφορείτε για τα έγγραφα που χρειάζονται για σας χορηγηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος http://www.gss.gov.gr/