Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της ISIA για την ετήσια συνάντηση των μελών που έγινε στην Φινλανδία

2006/02/07

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ski-instructors.gr/misc/isia2005.doc